| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

comunicado - adhesiones Outside22@

Page history last edited by mariano 13 years, 7 months ago

Posició de Cultura de Base

------------

Des de la plataforma Cultura de Base manifestem el nostre desacord davant la manera que s'està utilitzant la cultura i les manifestacions artístiques per a legitimar l'accionar del 22@ en el barri de Poblenou.

 

Aquesta legitimació s'intenta realitzar a través de la "Mostra d'Arts Visuals i Músiques Contemporànies" promoguda pel consorci 22@Network.

 

Creiem que es tracta d'un esdeveniment en el qual l'Art i la Cultura són usades com a mitja per a realitzar una vergonyosa neteja de cara d'una de les accions polítiques més destructives i violentes contra el teixit cultural i social de Barcelona en els últims anys.

 

A causa de aquestes polítiques, el Poblenou s'ha convertit en un desert urbà que ha substituït la vida associativa pels negocis empresarials. Els "nous veïns" dels quals parla la web del festival no són més que Indra, Unió Fenosa, La Caixa, El Corte Inglés, BBVA o Agbar, entre d'altres. Nous veïns que han substituït a centenars d'artistes, petits tallers, indústries familiars, veïnes i veïns de tota la vida que han estat expulsats per l'acció del 22@.

 

Per totes aquestes raons, denunciem aquesta aproximació del 22@ a la cultura a través d'un esdeveniment que celebra la vida cultural del Poblenou. Creiem que és una falta de respecte al teixit cultural i social del barri i a la seva memòria històrica. Finalment, ens adherim a les mobilitzacions festives i pacífiques que es realitzaran durant aquest cap de setmana en diversos llocs de Poblenou, demostrant que en el barri continuen existint actors culturals i socials que reivindiquen el component crític, independent i autònom que ha de posseir tota iniciativa cultural.

 

Cultura de Base 

http://culturadebase.net" href="http://culturadebase.net" class="linkification-ext">http://culturadebase.net

 

 

_______________________________________

 

 

Posición de Cultura de Base

------------

 

Desde la plataforma Cultura de Base manifestamos nuestro desacuerdo ante la manera en que se está utilizando la cultura y las manifestaciones artísticas para legitimar el accionar del 22@ en el barrio de Poblenou.

 

Esta legitimación se intenta realizar a través de la “Muestra de Artes Visuales y Músicas Contemporáneas” promovida por el consorcio 22@Network.

 

Creemos que se trata de un evento en el que el Arte y la Cultura son usadas como medio para realizar una vergonzosa limpieza de cara de la que ha sido una de las acciones políticas más destructivas y violentas contra el tejido cultural y social de Barcelona en los últimos años.

 

Debido a estas políticas, el Poblenou se ha convertido en un desierto urbano que ha sustituido la vida asociativa por los negocios empresariales. Los “nuevos vecinos” de los que habla la web del festival no son más que Indra, Unión Fenosa, La Caixa, El Corte Inglés, BBVA o Agbar, entre otros. Nuevos vecinos que han sustituido a centenares de artistas, pequeños talleres, industrias familiares, vecinas y vecinos de toda la vida que han sido expulsados por la acción del 22@.

 

Por todas estas razones, denunciamos esta aproximación del 22@ a la cultura a través de un evento que celebra la vida cultural del Poblenou. Creemos que es una falta de respeto al tejido cultural y social del barrio y a su memoria histórica. Por último, nos adherimos a las movilizaciones festivas y pacíficas que se realizarán durante este fin de semana en diversos lugares de Poblenou, demostrando que en el barrio continúan existiendo actores culturales y sociales que reivindican el componente crítico, independiente y autónomo que debe poseer toda iniciativa cultural.

 

Cultura de Base 

http://culturadebase.net

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.